Individuální cvičení SM systému v Brně


Jaké jsou výhody individuálního cvičení?

V individuálním cvičení je výhodou, že terapeut se může plně soustředit pouze na Vás. Začínáme rozhovorem, svalovou analýzou a podle Vašich potřeb uzpůsobím program Vašemu tempu a momentálnímu stavu.

V začátku je důležité dobré pochopení a provedení cviků, po jejichž zvládnutí je pak možné přejít na skupinové cvičení. Cílem individuální terapie je nastartovat regenerační proces a naučit metodu tak, aby ji klient mohl využít i doma a přinášela mu maximální efekt v každém pohybu.

Jak probíhá lekce?

Začínáme rozhovorem a zjištěním Vašich potřeb. Seznámím Vás s teorií a hlavními zásadami metody. Provedu svalovou analýzu a podle Vašich možností uzpůsobím program.Vytvoříme plán a naučíme se základní cviky.

V začátku je důležité dobré pochopení a správné provedení cviků, kterému věnuji nejvyšší pozornost. Cílem individuální terapie je nastartovat regenerační proces a naučit metodu tak, aby ji klient mohl využít i doma a přinášela mu maximální efekt v běžném životě.

Proč si vybrat mne?

Myslím, že každý máme intuici podle které si vybíráme lidi do života. K někomu nás to táhne, někdo je nám sympatický, někdo ne. Věřím, že ke mně přichází klienti, pro které jsem ten nejlepší učitel. SM systém mám ráda, učím ho s nadšením a přesvědčením, že je to nejlepší rehabilitační metoda na světě, která bude mému klientovi k užitku. To nadšení se snažím předávat.

Máte zájem o individuální cvičení?